Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Labour Management

  • Trudności w przewidzeniu potrzeb kadrowych w oparciu o niestabilny popyt i rosnące oczekiwania konsumentów?
  • Kierownicy spędzają więcej czasu przy fizycznej realizacji zamówień niż przy komputerze?
  • Problemy z dokładną oceną wydajności?


 
Nasz system zarządzania pracą ma na celu zmniejszenie kosztów pracy. Sposoby realizacji to zmniejszenie rotacji pracowników oraz nagradzanie wydajności, jakości i bezpieczeństwa. Nasi klienci optymalizują wydajność, korzystając z naszego oprogramowania do zarządzania pracą poprzez obiektywny pomiar wydajności pracowników oparty na wstępnie zdefiniowanych standardach.

Rosnąca złożoność operacji w handlu wielokanałowym sprawia, że ​​w tym bardzo zmiennym otoczeniu planowanie, prognozowanie i optymalizacja harmonogramu pracy są konieczne. Z wykorzystaniem Labour Management  prognozowanie i planowanie jest łatwe. W celu dokładnego oszacowania wydajności magazynu możemy wykorzystywać dane historyczne, a następnie zaplanować właściwą równowagę pomiędzy pracą zmianową a pracą w godzinach nadliczbowych. Labour Management tak pomaga w zarzadzaniem pracą aby rutynowo osiągać lepszą wydajności, zmniejszać ilość godzin nadliczbowych i zwiększać poziom obsługi klienta  - nawet przy wahaniach sezonowych.

W celu zbudowania standardowej bazy danych dla wszystkich zadań współpracujemy z naszymi klientami , tak więc rzeczywista wydajność każdego użytkownika systemu może być monitorowana i porównywana w czasie rzeczywistym. Osoby nadzorujące mogą uzyskać dostęp do pulpitu zarządzania zatrudnieniem za pośrednictwem urządzeń przenośnych, aby nagrodzić lub motywować nawet odległych wykonawców, podnosząc produktywność i morale.

Najlepsze praktyki wykorzystywane do opisu danych o wydajności obejmują:

  • Raporty wydajności dla: nadzoru, pracowników, zespołów, magazynów – pokazują szczegóły pracy za pomocą analizy metrycznej, funkcjonalności i wydajności. Raporty wyników posiadają możliwości automatycznego alarmowania przy przekroczeniu założonych wskaźników.
  • Przegląd wydajności i kalkulacje wydajnościowe - określają rzeczywiste cele w zakresie efektywności oraz dostosowują stawki godzinowe wynagrodzeń i premie w porównaniu  z wynikami wydajności . Podstawą są kryteria: aktywność, obciążenie pracą i równoważenie różnych obszarów funkcjonalnych i stref (dzięki integracji z Warehouse Management )
  • Symulacja wpływu zmian wydajności na realizację strategii (dzięki integracji z Slotting Optimization)
  • Automatyzacja planowania zatrudnienia i tworzenie harmonogramu.